Politiques De Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), Clàudia Sala en qualitat de Responsable de laclaualteuabast.com, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, de acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit laclaualteuabast.com, ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament

Denominació: Clàudia Sala

DNI o NIF: 43633557G

Adreça: Plaça de la Llibertat, 10 i Carrer Mestre Quer 5-7 Baixos

Telèfon: (+34) 617585444

Correu electrònic: laclaualteuabast@gmail.com

laclaualteuabast.com ha designat un delegat de Protecció de Dades o una persona de contacte interna dins de la vostra organització. Si vols fer una consulta en relació amb el tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu electrònic laclaualteuabast@gmail.com

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que pot arribar a proporcionar l’usuari:

 • Nom, adreça i data de naixement.
 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Ubicació.
 • Informació relativa a pagaments i devolucions.
 • Adreça IP, data i hora en què heu accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzeu i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria l’emplenament del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

Per què i per què tractem les teves dades?

A laclaualteuabast.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats següents:

 • Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, ja sigui on-line oa les botigues físiques.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.
 • Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com la gestió dels serveis ofert a través del lloc web i les tasques d’informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmenta -ció dels clients amb l’objecte de personalitzar el tracte d’acord amb les seves característiques i necessitats i millorar l’experiència en línia del client.
 • Desenvolupar i gestionar els concursos, sorteigs o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos caldrà facilitar informació a les autoritats o terceres empreses per motius d’auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les administracions públiques.

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades es pot fonamentar en les bases legals següents:

 • Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, per als formularis de contacte, les sol·licituds d’informació o alta a newsletters.
 • Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l’interessat per a tot allò relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.
 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb autoritats i reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament dels dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, laclaualteuabast.com proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai no es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment) amb els quals laclaualteuabast.com treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, no obstant això, no faran servir aquesta informació per a fins propis o per a cessió a tercers.

laclaualteuabast.com procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i tenen les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta d’acord amb la normativa de privadesa de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà allò estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s’enviïn a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’hagin adherit al Privacy Shield.

 

Quins drets t’hi assisteixen i com els pots exercir?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició al correu electrònic següent: laclaualteuabast@gmail.com

En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: podeu demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi a les teves dades personals.
 • Dret de supressió i oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: podeu retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-vos que se segueixin tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
 • En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Així mateix, si teniu alguna queixa sobre el tractament de les dades podeu presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a laclaualteuabast.com de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. laclaualteuabast.com es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’haguera celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzades.

laclaualteuabast.com no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

laclaualteuabast.com es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a laclaualteuabast.com de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per laclaualteuabast.com sempre que sigui procedent de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal.

Com tractem les dades personals dels menors?

En principi, els nostres serveis no van dirigits específicament a menys d’edat. No obstant això, en cas que algun s’adreci a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), laclaualteuabast.com exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o una altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys, es pot procedir al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en què la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les vostres dades personals?

laclaualteuabast.com ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals. facilitats a laclaualteuabast.com

laclaualteuabast.com no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a laclaualteuabast.com; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de laclaualteuabast.com Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

Al lloc web laclaualteuabast.com hi pot haver enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privadesa d’aquest lloc web, i laclaualteuabast.com quedarà desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privadesa.

Com utilitzem les galetes?

El lloc web i les RRSS de laclaualteuabast.com utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

Es pot modificar la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privadesa amb certa periodicitat.